Hur många poäng är bra i bowling?

I bowling beräknas poäng efter hur många käglor du lyckas välta med ditt klot. Tio käglor ställs upp vid varje uppställning i en triangelformation med triangelns spets riktad mot spelaren. En så kallad serie består av mellan 10 och 12 uppställningar.

Hur många poäng kan man maximalt få i bowling?

Att få maxpoäng i bowling kallas för den perfekta serien. Då har man lyckats slå tolv strikar i rad. En perfekt serie ger 300 poäng. Fram till den 12 april 2013 har den perfekta serien slagits 3610 gånger av svenska bowlare. Vissa har lyckats med denna bravur mer än en gång!

Är du bättre än Zlatan på bowling?

Nu när du vet hur många poäng man maximalt kan få, kan vi titta på hur bra Zlatan Ibrahimovic är på bowling. I en artikel från Expressen den 29 december 2017, framgick att

Zlatan bowlade sin bästa serie på 108 poäng. Detta skedde i Manchester och framgår av en bild där man kan se All Star Lanes kändislista.

Hur bra är proffsen på bowling?

År 2013 blev svensken Linus Öhman världsmästare i bowling i finalen av World Ranking Masters. Under finaldagens åtta serier snittade Linus på 230 poäng per serie. I den avgörande serien vann Linus över amerikanaren Bill Hoffman med 220 poäng över Bills 179.

Hur räknas poäng i bowling?

Man har vid varje uppställning två försök på sig att välta de tio käglorna. Det är därför du kan se två rutor för varje uppställning vid bowlingbanan. Den tionde uppställningen har dock tre rutor, varför det är så kommer vi till. Varje nedslagen kägla ger en poäng.

Poäng om man slår en strike

Om man lyckas slå ned alla käglor på första försöker har man slagit en så kallad “strike”. En strike ger 10 poäng plus antalet nedslagna käglor vid de två nästkommande kasten. Det är därför uppställning tio har tre rutor. Om du slår en strike vid uppställning tio så tillkommer ju poängen för de två nästkommande kasten, därför behövs tre rutor!

Exempel:

1. Du slår en strike vid första uppställningen.

2. Du slår ned 3 käglor vid nästa kast (andra uppställning).

3. Du slår ned 5 käglor vid nästa kast (fortfarande andra uppställningen).

4. Tredje uppställningen börjar.

Poängen du har samlat på dig då uppgår till: 10 + 3 + 5 + 3 + 5 = 26 poäng. Första uppställningen gav dig med andra ord 18 poäng i det här fallet. En strike kan alltså leda till hela 30 poäng, om man lyckas slå tre strikar i följd det vill säga.

Poäng om man slår en spärr

Om du lyckas slå ned alla käglorna under ditt andra försök har du slagit en så kallad “spärr”. En spärr ger 10 poäng plus antalet nedslagna käglor vid nästkommande kast. En spärr kan därför leda till maximalt 20 poäng, om den efterföljs av en strike.