Det här visste du inte om bowlingens historia

På bilder i det faraoniska Egyptens gravkammare finns bilder som visar att det spelades någon form av kägelspel redan på denna tid. Första gången som spelet nämns är på 1200-talet och i Norden förekom spelet redan på 1500-talet. Under 1500- och 1600-talen var kägelspelet på uppgång. Vid sekelskiftet fram till i början av första världskriget byggdes flera kägelbanor runt om i Sverige av de välbärgade och det blev en rikemanssport. Efter krigets slut dog sporten ut och i sin tur försvann kägelbanorna. Idag finns det endast enstaka banor kvar som speglar sportens historia i Sverige. I Tyskland och i Holland fanns en modernare gren av sporten och den tog sig till Amerika genom den stora invandringen till kontinenten. Denna nya variant blev vad vi idag kallar för bowling.

I Amerika var det så här

Redan på 1820-talet fanns bowling med tio käglor i form av en trekant. Då folket började att slå vad vid bowlingen med tio käglor förbjöd man den i vissa delar av Amerika. Detta gjorde att bowling med nio käglor i form av en fyrkant tog fart och blev den populäraste varianten av sporten. Man började att bygga inomhusbanor redan på 1850-talet. Först 1875 fick bowlingen sina första standardiserade regler. De första riktiga reglerna bestämdes 1895 då American Bowling Congress (ABC) bildades. Då de automatiska kägelrensnings-maskinerna uppfanns och installerades på 1950-talet blev det en boom för bowlingen och sedan dess uppskattas spelet mer och mer världen över.

Och i Sverige så här

1909 invigdes den första bowlinghallen i Sverige och det var på Hotell Regina i Stockholm. Strax efter det, började bowlingföreningarna att ta fart. 1930 bildades Svenska Bowlingförbundet och 1931 arrangerades det första Svenska Mästerskapet i bowlinghallen på Otterhall i Göteborg. Idag finns det nästan 3.000 bowlingbanor runt om i Sverige och man uppskattar att det finns omkring 30.000 aktiva bowlingspelare.

Och idag spelar man så här

Idag spelas bowling med hjälp av ett bowlingklot, som i regel är gjort av hårdplast. Tio käglor (tillverkade i hårdplast eller lönn) är uppställda i form av en triangel och placeras längst bak på en avlång bana i trä eller laminat. Klotet rullas med precision mot målet, käglorna, i hopp om att välta omkull alla käglorna.

Spelaren spelar i serier. Varje serie har tio till tolv uppställningar. Spelaren rullar klotet två gånger i varje uppställning i hoppet om att få omkull alla käglorna. Klarar spelaren detta med första klotet har han gjort en strike, och lyckas spelaren först med det andra klotet kallas det för spärr. Vid den tionde uppställningen finns det tre rutor. Här får spelaren chansen att göra tre strikar, eller en spärr följd av att nytt slag. Misslyckas spelaren att få omkull alla käglorna med båda slagen, räknas poängen ihop. Spelaren med mest poäng vinner serien.